Забруднення біосфери – джерела, види, наслідки, приклади, охорона біосфери

Під забрудненням навколишнього середовища розуміють підвищений вміст сторонніх речовин в біосфері. Це можуть бути фізичні, біологічні та хімічні реагенти, які є чужорідними і призводять до розвитку різних негативних наслідків.

Вже багато десятків років вчені з різних областей побоюються за стан природи. Все частіше лунають розмови про можливу екологічну катастрофу, в зв’язку з серйозними кліматичними змінами і антропогенним впливом людини. Деякі країни починають закуповувати воду, а в Китаї з’явилася тенденція до масової закупівлі балонів з консервованим чистим повітрям. Люди починають усвідомлювати небезпеку екологічної катастрофи, завдяки чому все більшої популярності набирають різні екологічні рухи по збереженню природи та скорочення споживання.

забруднення біосфери0

Go-IT UA

Всього розрізняють наступні джерела забруднень:

 1. Біологічне забруднення . Передбачає діяльність патогенних мікроорганізмів і антропогенний вплив на навколишнє середовище.
 2. Хімічне забруднення . Пов’язано зі зміною природного хімічного складу, в результаті попадання сторонніх хімічних реагентів.
 3. Фізичне забруднення . Має на увазі зміна фізичних характеристик біосфери.
 4. Механічне забруднення . Забруднення небезпечними відходами без характерного фізико-хімічного зміни в атмосфері. Джерелами забруднення є скла, полімери і тд.

Всі перераховані вище види забруднення можуть впливати на біосферу як окремо, так і разом.

Причини забруднення біосфери1

Go-IT UA

Кожен розглянутий вище джерело забруднення впливає на різні верстви біосфери. Основні види забруднення:

 1. Забруднення води . У водне середовище потрапляють такі шкідливі речовини, як нафта і її продукти розпаду, хімічні елементи з властивостями металів, радіоактивні ізотопи, сміття з каналізаційних систем і різні мінеральні солі для добрива. Попадання в воду хімічних речовин, сприяє утворенню ксенобіотиків, які небезпечні для людського і тваринного організмів.
 2. Забруднення грунту . За останніми підрахунками 27% грунту схильні до процесу ерозії. Під час попадання в землю токсичних речовин і великої кількості сміття, круговорот грунтових систем перестає протікати безперешкодно. На стан грунту впливають забудови будинків і промислових підприємств, організація доріг, сільське господарство, а найгірше атомна енергетика.
 3. Забруднення атмосфери . Повітряна оболонка Землі безпосередньо впливає на стан поверхні грунту, оскільки вона є фільтруючою ланкою, яке перешкоджає впливу космічної радіації. Наприклад, кислотні дощі відбуваються через велику концентрацію оксиду сірки і азоту, які викидають хімічні заводи.

Забруднення біосфери - джерела, види, наслідки, приклади, охорона біосфери2

Вирубка лісів – велика екологічна проблема

Go-IT UA

Основними наслідками забруднення є:

 • Здоров’я людини. Всі велика кількість людей страждають такими захворюваннями як астма, а в гіршому випадку відбувається розвитку онкології легенів. Всі ці захворювання безпосередньо пов’язані з якістю повітря. Забруднена вода при зіткненні зі шкірою призводить до різних висипах і подразненнями. Забруднення шуму є частою причиною втрати слуху, розвитку стресу і порушення нормального сну.
 • Глобальне потепління . Головна причина глобального потепління полягає в парниковому ефекті . Збільшення вуглекислого газу в атмосфері відбувається за рахунок створення нових галузей промисловості, а також від великої кількості автомобілів, вирубки лісів і забудові нових житлових комплексів на їх місці. Парниковий ефект призводить до танення льодовиків , що сприяє підняттю рівня моря, а потім до сильних потопів.
 • Виснаження озонового шару . Сам по собі озоновий шар представляється як тонкий щит, розташований високо в атмосфері, який перешкоджає ультрафіолетового випромінювання поверхні землі. Хімічні речовини, що потрапляють в атмосферу, призводять до виснаження природного фільтра під назвою озоновий шар.
 • Неродючі землі. Розпилення різних пестицидів і інсектицидів в ґрунт призводить до деградації землі , через що вона втрачає свої поживні речовини і стає непридатною для подальшого використання. Навіть забруднення води хімічними речовинами погіршують якість грунту.

Аналізуючи все наслідки забруднень, виявлення способів захисту землі і запобігання антропогенного впливу людини є одним з найважливіших питань, які повинні вирішувати всі держави.

Забруднення біосфери - джерела, види, наслідки, приклади, охорона біосфери3

Go-IT UA

Глобальне потепління – одна з причин забруднення біосфери

В першу чергу необхідно визначити ряд заходів по грамотної експлуатації природних ресурсів . Оскільки від цього залежить наше подальше добробут. Важливою ланкою в поліпшенні стану біосфери є створення нових споруд з очищення сміття та впровадження в виробництва пристроїв, що скорочують викиди хімічних реагентів в атмосферу. У побутовому житті кожної людини має з’явитися правило роздільного збору відходів. Грамотна утилізація сміття, впровадження нових пристроїв очищення відходів промислових підприємств і використання органічних добрив посприяє поліпшенню стану навколишнього середовища.

Ірраціональне природокористування та масове забруднення природи призвело до розвитку руху громадськості щодо захисту стану біосфери. Розвинені країни і частина розвинутих країн проводять державну екологічну політику. З впровадженням цієї політики були прийняті природоохоронні закони, які створюють спеціалізовані органи з охорони навколишнього середовища. Однак для проведення максимально ефективної екологічної політики тільки частини країн недостатньо, необхідні зусилля всього світового співтовариства.

Go-IT UA