Теплове забруднення навколишнього середовища – джерела і види, наслідки | Доповідь

Теплове забруднення являє собою різновид фізичного забруднення навколишнього середовища. Воно характеризується підвищенням температурного рівня, що перевищує природний рівень. Робить згубний вплив на всю екосистему.

В результаті урбанізації багатьох території сформувалася «теплова шапка», яка має куполоподібний вигляд. Основними джерелами цього виду забруднення пов’язані з викидами в атмосферу повітря, нагрітого до великих температур. Також викиди в водоприймачів гарячих стічних вод згубно впливають на гідросферу. Серйозність теплового забруднення пов’язана з появою парникового ефекту.

Джерела виникнення теплового забруднення

Go-IT UA

Вплив теплового забруднення поширюється на гідросферу, атмосферу і літосферу. Розглянемо кожен з них детальніше:

Вплив на гідросферу

Діяльність всіх електростанцій зав’язана на використання стічних вод для того, щоб охолодити в них конденсатори і турбіни. У воду також потрапляє гаряча рідина з підприємств. З цих причин температура води може підніматися в середньому на 8 градусів за Цельсієм.

Go-IT UA

Вплив на атмосферу

Функціонування великих промислових комплексів справило значний вплив на стан атмосфери. Найбільший вплив надають підприємства, пов’язані з енергетикою, металургією, нафтопереробкою і транспортом. В результаті їх діяльності в атмосферу потрапляють гази, які прогріваються до 120 градусів за Цельсієм. В результаті чого повітря стає гаряче, а рослинність і життя поблизу цих районів сильно пригнічені.

Вплив на ґрунти

Go-IT UA

Основною причиною підвищення температурного рівня землі є розвитку підземної комунікаційної системи промислових підприємств і будинків.

наслідки теплового забруднення

Необхідно проводити ретельну роботу по скороченню негативного впливу виробничих підприємств, оскільки їх дія призводить до порушення всієї екосистеми.

Go-IT UA

Забруднення гідросфери призводить до повної деградації підводних тварин. Оскільки із збільшенням температурного режиму зменшується насиченість води киснем. У теплій воді кисень розчиняється у дуже маленьких дозах і досить повільно. Також в результаті викидів промислових підприємств у воді накопичується велика кількість вуглекислого газу і сірководню. Такі умови провокують ріст синьо-зелених водоростей, які пов’язані з цвітінням вод. Їх діяльність також пригнічують розвиток корисних зелених водоростей, якими харчуються планктони. Найбільше в умовах підвищеної температури страждають риби, оскільки їм вкрай складно пристосуватися до цієї середовищі.

Забруднення атмосфери призвело до розвитку теплових островів, де посилюється утворення хмар, рух повітря відбувається вертикально, частішають опади і підвищується вологість. Локальне коливання клімату є одним з ознак теплового забруднення.

Забруднення літосфери призводить до швидкого розвитку теплолюбних видів рослин, які придушують всі інші види, не пристосовані до різких перепадів температур. Під негативним впливом теплового забруднення виявляється життя в лугах, лісах і околицях міст. Сильно знижується врожайність сільськогосподарських угідь.

Go-IT UA