Електромагнітне забруднення навколишнього середовища – види, джерела, приклади

Електромагнітне забруднення є результатом розвитку людської цивілізації, що шкодить всій навколишньому середовищу.

Забруднення цього виду стало відбуватися після винаходу Ніколою Тесла пристроїв, що працюють на змінному струмі.

В результаті на екологію негативний вплив роблять прилади електроніки, телевізійні і радіостанції, лінії електропередач, технологічне обладнання, рентгенівські і лазерні установки, а також інші джерела забруднення.

В результаті роботи джерел з’являється електромагнітне поле. Воно утворюється при взаємодії багатопільно і дипольних тел з електричним зарядом. В результаті в просторі утворюються різні хвилі:

  • радіохвилі;
  • ультрафіолетові;
  • інфрачервоні;
  • наддовгі;
  • жорсткі;
  • рентгенівські;
  • терагерцеві;
  • гамма;
  • видиме світло.

Електромагнітне поле характеризується випромінюванням і довжиною хвилі. Чим далі від джерела, тим випромінювання сильніше загасає. У будь-якому випадку забруднення поширюється на більшу територію.

Електромагнітний фон був на планеті завжди. Він сприяє розвитку життя, але, надаючи природне вплив, що не завдає шкоди екології. Так, люди могли піддаватися електромагнітного випромінювання, використовуючи у своїй діяльності дорогоцінні й напівкоштовні камені.

Після того, як в промисловій життя стали використовуватися прилади, що працюють від електроенергії, а в побутовому житті – електротехніка, інтенсивність випромінювання підвищилася. Це призвело до появи хвиль такої довжини, яких раніше в природі не існувало. В результаті будь-який прилад, який працює на електроенергії, є джерелом електромагнітного забруднення.

З появою джерел забруднення антропогенного характеру, електромагнітні поля стали чинити негативний вплив і на здоров’я людей, і на природу в цілому. Так з’явилося явище електромагнітного смогу. Він буває як на відкритих просторах, в місті і за його межами, так і в приміщеннях.

Електромагнітне забруднення становить небезпеку для екології, оскільки негативно впливає на навколишнє середовище. Як саме воно відбувається, достовірно невідомо, але випромінювання впливає на мембранну структуру клітин живих організмів. Перш за все, забруднюється вода, змінюються її властивості, відбуваються функціональні порушення. Також випромінювання уповільнює регенерацію тканин рослин і тварин, призводить до зниження виживаності і підвищення смертності. Крім цього, опромінення сприяє розвитку мутації.

В результаті забруднення цього типу у рослин змінюються розміри стебел, квіток, плодів, змінюється їх форма. У деяких видів фауни при впливі електромагнітного поля сповільнюється розвиток і зростання, підвищується агресія. У них страждає центральна нервова система, порушується обмін речовин, погіршується функціонування репродуктивної системи аж до безпліддя. Також забруднення сприяє порушенню чисельності видів різних представників в межах однієї екосистеми.

Щоб знизити рівень електромагнітного забруднення, застосовується нормативне регулювання роботи джерел випромінювання. У зв’язку з цим забороняється застосовувати прилади з хвилями, які вище або нижче дозволених діапазонів. За використання обладнання, яке випромінює електромагнітні хвилі, стежать національні та міжнародні інститути, контрольні органи і Всесвітня організація охорони здоров’я.