Як визначити широту та довготу?

Кожна точка на географічній карті має свої координати – широту та довготу. Розуміння того, як визначити ці координати, допоможе нам краще розібратися в географічних деталях. У цій статті ми розглянемо, як знайти широту та довготу на карті.

Визначення Широти

Широта – це відстань від даної точки до екватора. Її вимірюють в градусах і вона може бути північною або південною. Основний круг широти – екватор, він дорівнює 0°. Визначення широти на карті включає наступні кроки:

  1. Меридіани: Меридіани – це вертикальні лінії, які перетинаються з північним і південним полюсами. Їх числові значення позначені з боків картки.
  2. Північ або Південь: Якщо точка знаходиться в північній півкулі, проведіть горизонтальну лінію вгору до числа на меридіані. Якщо точка знаходиться в південній півкулі, проведіть горизонтальну лінію вниз.
  3. Вибір між числами: Якщо лінія перетинає меридіан між двома числами, то оцініть значення широти приблизно. У Північній півкулі це буде північна широта, а в Південній – південна. Значення широти може бути від 0° до 90°.

Визначення Довготи

Довгота – це відстань від даної точки до примірника меридіана. Вона також вимірюється в градусах, і може бути східною або західною. Визначення довготи на карті включає наступні кроки:

  1. Паралелі: Паралелі – це горизонтальні лінії, які перетинаються з екватором. Вони також мають числові значення.
  2. Вибір меридіана: Дивіться на числа меридіанів, що знаходяться зверху і знизу картки, і виберіть той, який ближчий до вашої точки.
  3. Лінія до меридіана: Проведіть вертикальну лінію вгору або вниз від вашої точки до числа на паралелі.
  4. Вибір більш близького числа: Якщо лінія перетинає паралель між двома числами, оцініть значення довготи приблизно. У Східній півкулі це буде східна довгота, а в Західній – західна. Значення довготи може бути від 0° до 180°.
Вам може сподобатись:  Структура популяції: характеристики та ознаки

Врахування Особливостей Карт

Варто пам’ятати, що на географічних картах може бути спотворення форм ліній через проекції. Меридіани та паралелі можуть бути закругленими, а не прямими лініями. Тому лінії, проведені до країв картки для визначення координат, також потрібно округлити, щоб вони відображали реальні значення.

Висновок

Знання про те, як визначити широту та довготу на географічній карті, допомагає краще розуміти просторове розташування точок на Землі. Ці координати є важливими для навігації, досліджень та розуміння географічних особливостей нашої планети.