Що називають внутрішніми силами землі

Рельєф Землі змінюється під одночасною дією внутрішніх (ендогенних) та зовнішніх (екзогенних) сил. Енергетичним джерелом ендогенних сил є внутрішня енергія Землі, екзогенних – енергія сонячної радіації , сила тяжкості та життєдіяльність організмів.

Ендогенні сили – тектонічні рухи земної кори (вертикальні та горизонтальні), вулканізм та землетруси . Гороутворення призводить до виникнення складок у земній корі , глибоких тектонічних тріщин та вертикального підняття вздовж цих тріщин окремих частин земної кори , виливу магми назовні. Вулканізм пов’язані з використанням магми в земну кору. Розігріта магма нагріває підземні води, вони можуть вирватися на поверхню та утворити гарячі джерела та гейзери . Землетруси – поштовхи та коливання земної поверхні внаслідок розривів земної кори. З ними пов’язані цунамі, зсуви, брудокам’яні потоки ( сіли ).

Екзогенні сили – вивітрювання , робота текучих вод, діяльність льодовиків , вітру, людини та тварин. Вивітрювання – сукупність процесів руйнування гірських порід: фізичне – коливання температур, скочування продуктів руйнування по схилах; хімічне – руйнування під впливом повітря, води та розчинених у ній речовин; біологічне – за участю організмів (камнеломки, мікроорганізми). Робота текучих вод (розмив гірських порід – ерозія, їх відкладення – акумуляція ). Діяльність льодовиків (ерозія, акумуляція, транспорт гірських порід). Діяльність вітру (видування, утворення дюн, перенесення частинок породи). Діяльність людини (канали, шахти, кар’єри).

UA

Оцінка сили землетрусів

 • 1 бал – землетрус людьми не відчувається, реєструється лише спеціальними приладами.
 • 2 бали – землетрус відчувається лише окремими, вкрай чутливими людьми.
 • 3 бали – легке розгойдування висячих ламп, відчинених дверей. Поштовхи і тремтіння відзначаються людьми, які у сидячому положенні.
 • 4 бали – землетрус відчувається людьми в русі.
 • 5 балів – гойдаються предмети, що висять. Землетрус відчувається людьми усередині будівлі, т.к. воно стрясається, а також більшістю людей, що знаходяться просто неба. Якщо землетрус відбувається вночі, то всі прокидаються, тварини турбуються. В окремих будинках спостерігаються легкі пошкодження.
 • 6 балів – незначні пошкодження будівель. При ходьбі люди втрачають рівновагу, тварини вибігають із укриттів.
 • 7 балів – значні пошкодження будівель, починаються зсуви берегів річок. Неушкодженими залишаються дерев’яні та антисейсмічні споруди. Пересуватися без опори важко.
 • 8 балів – сильні пошкодження великих будівель, деякі будинки частково обвалюються. Люди важко утримуються на ногах. Є людські жертви.
 • 9 балів – сильні пошкодження кам’яних будівель. Багато споруд стають непридатними для житла. У горах відбуваються обвали, ушкоджуються дороги. Є численні людські жертви, тварини відчувають страх.
 • 10 балів – руйнуються всі будівлі. Відбуваються розриви трубопроводів. Дороги деформуються. Утворюються великі тріщини у ґрунті. Тварини жахаються і кричать. Є численні людські жертви.
 • 11 балів – від кам’яних будівель усіх пологів залишаються лише руїни. Спостерігається сильне викривлення залізничних колій. Відбуваються великомасштабні зсуви та обвали. Людські жертви дуже великої чисельності.
 • 12 балів – загальна руйнація будівель та споруд. У гірських районах рослинність і тварини гинуть від зсувів , осипів та обвалів. Землетрус спричиняє сильну зміну рельєфу. Відбуваються вертикальні та горизонтальні зрушення гірських порід, розриви земної поверхні. Виникають нові озера. Змінюються русла річок, загибель значної частини населення.